رد کردن لینک ها

کیوسک

شرایط دریافت کیوسک :

درحال حاضر فقط امکان ارایه کیوسک استند میباشد و نحوه ارایه به دو صورت زیر مقدور است:

1.فروش قطعی : پذیرنده کیوسک را به مبلغ 19 میلیون تومان خریداری میکند و مالک قطعی کیوسک خواهد بود.

2.اجاره به شرط تملیک : در این حالت پذیرنده یک عدد چک به مبلغ 32 میلیون تومان بابت ضمانت ارایه میدهد و قرارداد سه ساله با شرط تراکنش ماهانه10500 عدد تراکنش(هرماه) بسته میشود که پس ازاتمام 3سال و انجام تعهد تراکنش پذیرنده چک ضمانت وی عودت داده شده و مالکیت کیوسک نیز به وی منتقل میگردد.

جهت مشاوره و اخذ کیوسک با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
01732329540
09112789461